Dr. Öğr. Üyesi YASEMİN SARI NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi YASEMİN SARI

T: (0282) 250 4912

M ysari@nku.edu.tr

W ysari.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İlahiyat Fakültesi
Bölüm:İslam Tarihi ve Sanatları
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İSLAM TARİHİ VE SANATLARI
Öğrenim Yılları: 2013
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İSLAM TARİHİ VE SANATLARI
Öğrenim Yılları: 2006
Tez:
Lisans
Üniversite: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İLAHİYAT
Öğrenim Yılları: 2004
Tez:
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2014-
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2014-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
İlahiyat Temel Alanı / İslam Tarihi ve Sanatları
İslam Tarihi
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. , Resûlîlerin Yemen´de Bağımsızlığını İlan Etmesi ve Mekke Hakimiyetleri, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss. 87-104, 2014.
Özgün Makale SSCI
2. , Akdeniz´de Coğrafya Teknoloji ve Savaş: Araplar, Bizanslılar, Batılılar ve Türkler, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 7, ss. 227-233, 2005.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. , Zengîler Dönemi Urfa ve Çevresi, I. Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu (25.03.2016-27.03.2016).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Kilis 7 Aralık İlahiyat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
I. Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu, Yer:Şanlıurfa, Düzenleyenler:Şanlıurfa Belediyesi, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ensar Vakfı, Şanlıurfa İl Müftülüğü, 25.03.2016-27.03.2016.
İslam Tarihçileri Çalıştayı, Yer:Şanlıurfa, Düzenleyenler:İslam Tarihçileri Derneği, 25.03.2016-27.03.2016.